Robin Colard

  • Robin Colard

    Track record in arbeidsverhoudingen en –voorwaarden, samen met sociale partners op bedrijfs- en sectorniveau.