Achter de Schermen: Adviseurs van Linxx delen impactvolle ervaringen van het project โ€œOver Morgenโ€

Achter de Schermen: Adviseurs van Linxx delen impactvolle ervaringen van het project โ€œOver Morgenโ€
april 16, 2024 Annette Looijestijn

Achter de Schermen: Adviseurs van Linxx delen impactvolle ervaringen van het project โ€œOver Morgenโ€

Duik mee achter de schermen van Linxx en ontdek hoe onze adviseurs het project “Over Morgen” hebben aangepakt in de VVT-sector! Linxx verzorgde bij 9 verschillende zorgorganisaties trajecten binnen de Duurzame Inzetbaarheidsregeling van de MDIEU aanvraag. Van het creรซren van integrale oplossingen tot het beleven van kippenvelmomenten, onze experts Elsbeth Zielman, Anne Smit, Bianca Sanches en Cindy Kwakernaak delen hun meest trotsmakende momenten, geleerde lessen en favoriete interventies.

Kijk verder en neem de tijd (Elsbeth Zielman)

Het allerbelangrijkste aan deze projecten in het algemeen vind ik de keuze voor een integrale aanpak. Dus dat we eerst onderzoeken welk vraagstuk er รฉcht speelt in een organisatie en daarna doen wat er nodig is. En dat โ€˜ doen wat nodig isโ€™ niet alleen gericht is op het team of leidinggevende, maar altijd in wisselwerking. Kijkend naar het geheel.

Ik ben er trots op dat het gelukt is dat de goede gesprekken in organisaties gevoerd zijn. Het feit dat de medewerkers, leidinggevenden, managers de tijd en rust konden nemen om met elkaar in gesprek te gaan is al zo waardevol. Want in de waan van de dag lukt het vaak niet om daar tijd voor te nemen.

 

Kippenvel momentje (Cindy Kwakernaak)

Het thema โ€˜Feedback gevenโ€™ maakt vaak veel los. Ook bij deze zorginstelling. Hoe geef je feedback op een zorgvuldige manier? Kan je feedback geven als je geen gezamenlijke afspraak hebt? Ook omdat collegaโ€™s elkaar vaak niet tijdens een dienst zien werden er veel aannames gedaan. Mijn kippenvelmomentje was er tijdens de afsluitende sessie. We deden een complimentencarrousel. Iedereen moest aan zijn of haar buurman/vrouw een welgemeend compliment opschrijven en voorlezen. Met tranen in de ogen ontvingen de deelnemers de complimenten.ย  We kijken vaak naar waar het niet goed gaat, maar als je de goede en sterke kanten van elkaar benut en daar aandacht aan geeft voel je echt het verschil.ย  Iedereen deed het ook vol overgave, met echte aandacht. De les die ik hier uithaal? Ook al gaat samenwerken soms stroef, kijk vooral naar de dingen die wel lukken want er gaat toch ook veel wรฉl goed.

 

Kijk je in de spiegel? (Bianca Sanches)

Elk โ€œOver Morgenโ€ traject starten we met een organisatiescan. Het is dรฉ manier om in een hele korte tijd een beeld te krijgen van wat er goed gaat en wat er beter kan in de organisatie. Vervolgens is het de uitdaging om de opdrachtgever een spiegel voor te houden en de blinde vlekken te benoemen die essentieel zijn om de gewenste vooruitgang te boeken. Als dat lukt is er al een mooi succes behaald.

Bijvoorbeeld een MT die voortvarend aan de slag is gegaan met een noodzakelijke organisatieverandering en eigenaarschap bij medewerkers wil faciliteren.
De vraag van het MT was dan ook: Hoe krijgen we dat voor elkaar? ย Uit de organisatiescan kwam naar voren dat medewerkers afwachtend en โ€˜verandermoeโ€™ waren. Ons advies was om die verandermoeheid te erkennen en scherpe keuzes te maken welke veranderingen door te voeren dan wel te temporiseren. Voor het MT was het advies van temporiseren een lastige boodschap. Het erkennen van de verandermoeheid door het MT zorgde voor meer verbinding en vertrouwen bij medewerkers waardoor juist de weg vrij werd gemaakt voor nieuwe initiatieven. Zo zie je dat als het lukt om zowel eerlijk als confronterend te zijn het organisaties helpt naar een spoor om hun strategie waar te maken. Daar ben ik wel trots op.

Bevlogenheid als brandstof (Robin Colard)

Bevlogenheid is de motor van veel kleine organisaties, vooral in sectoren zoals de VVT. De medewerkers in het bedrijf zijn heel belangrijk en krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen. Een valkuil daarbij is als goed werkgeverschap parallel loopt aan goed ondernemerschap. En ze dus niet met elkaar in verbinding staan. Sommige organisaties maken het medewerkers naar de zin als losstaande doelstelling. Men gaat er van uit dat dit vanzelf bijdraagt aan de organisatie. Juist in de verbinding is winst te behalen. Is er de wens voor een opfriscursus? Laat diegene de kennis delen met collega’s. Een opleidingswens? Kijk wanneer dit een logisch moment is in de personeelsplanning. Als diegene gelijk het geleerde in de praktijk kan toepassen dan is werkgever- รฉn ondernemerschap in sync.

 

Durf openlijk je verschil in visie op tafel te leggen (Anne Smit)

Als het lukt om open te zijn over je verschil in visie (als MT of als team) zul je zien dat er meer begrip voor elkaar ontstaat. In de praktijk betekent dit dat wat soms zo saboteert op de onderstroom – omdat bepaalde onderliggende waarden niet uitgesproken worden-ย  in de bovenstroom wordt uitgevochten. Als het lukt om dat wat eronder ligt in te zien en te delen ontstaat er meer begrip voor elkaars standpunten. Ook ontstaat er meer common ground over waar je wรฉl samen voor staat en op welke gebieden dat er anders uitziet. Dat scheelt een hoop energie omdat je beter begrijpt waar de ander vandaan komt.

 

Als de basis op orde is (Elsbeth Zielman)

Je merkt vaak in deze trajecten dat het enorm helpt als de basis op orde is. Bij รฉรฉn organisatie hielpen we daarom bij het op orde brengen van het organogram en de daarbij horende verantwoordelijkheden. De teams misten een leider, iemand die tijd voor ze heeft en waar ze direct naartoe konden. Met twee nieuwe coรถrdinatoren is er weer duidelijkheid. Of die organisatie waar de directrice een pracht bedrijf had neergezet. ย Waar op inhoud en structuur zij echt de drijvende kracht is, wat de organisatie kwetsbaar maakte. Dit waren niet per se makkelijke gesprekken om te voeren, maar gaven uiteindelijk wel het inzicht dat er een meer stabiele organisatiestructuur gewenst was.

 

De blik van de medewerker (Cindy Kwakernaak)

Hoge werkdruk is een vaak terugkerend thema in de zorg. Samen met medewerkers analyseerden we bij deze organisatie hoe hoog de werkdruk werd ervaren, hoe dat kwam en hoe dat verbeterd kon worden. Samen met de medewerkers zijn er vijf hele concrete plannen uitgewerkt die de werkdruk verlagen. Plannen die de medewerkers รฉcht zelf gemaakt hebben. Plannen waar zij in geloven dat het hen in de praktijk gaat helpen. In deze plannen hebben ze concreet gemaakt wat ze zelf konden doen, maar ook wat zij van andere nodig hebben. Een mooi proces waarin de teamleider echt de kennis, ervaring en inzichten van het team heeft gebruikt om een stapje vooruit te zetten.

 

Verander je perspectief, verander je realiteit (Robin Colard)

Een fascinerende oefening die we geregeld doen, is medewerkers vragen wat energie geeft en kost. Daarna vragen we ze om te schatten hoeveel tijd deze activiteiten in beslag nemen. Het verrassende resultaat? Wat vaak een grote energievreter is, blijkt relatief weinig tijd te kosten. Een fenomeen dat ikzelf maar al te goed herken, zoals het dagenlang uitstellen van het versturen van facturen, terwijl het in praktijk maar een uurtje kost. Door dit zelf in beeld te hebben, worden mijn energievreters veel minder groot.

 

Hoe kom je uit de overlevingsstand? (Anne Smit)

In de zorg kom ik geregeld verwaarloosde organisaties tegen. In organisaties waar langere tijd onvoldoende aandacht is geweest voor structuur en cultuur zie ik vaak dat mensen (zelf) posities innemen die niet kloppend zijn. Niet kloppend bij hun functie, het mandaat en de verantwoordelijkheid die daarbij komen kijken. Veel mensen en teams zijn zich hier niet bewust van. Als het lukt om medewerkers en teams inzicht te geven in hun eigen talent en hen inzicht te geven in wie ze zelf zijn en hoe zij zich verhouden tot het systeem zie je hun kracht weer beschikbaar komen.

 

Ervaringen van Teamzorg Nijmegen lees je hier >>
https://www.vvtwerktaanmorgen.nl/actueel/teamzorg-nijmegen-past-zich-aan-na-snelle-groei

Ervaringen van Zorgbegrip over hun buddy systeem lees je hier >>

https://linxx.org/?portfolio=goede-en-tijdige-rapportages-door-buddy-systeem

 

** CONTEXT **

De sector Verpleeg- verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg staat voor een enorme uitdaging: een toenemende vraag naar zorg die steeds complexer wordt en een steeds nijpender personeelstekort.

Duurzame Inzetbaarheid

Om die reden ontwikkelde Stichting A+O VVT een programma Duurzame Inzetbaarheid โ€œOver Morgenโ€. Het programma helpt VVT organisaties om structureel aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit om ervoor te zorgen dat medewerkers in deze organisaties meer inzetten op groei, behoud, herstel en/of het reguleren van verlies.