OR advies en begeleiding

OR advies, begeleiding en training

De ondernemingsraad krijgt naast het dagelijkse werk te maken met complexe adviesaanvragen. Als OR kan je hier expertise en begeleiding bij gebruiken. De adviseurs van Linxx helpen je graag verder. Dus ben je op zoek naar begeleiding, expertise en/of coaching voor de ondernemingsraad? Wij gaan met de OR aan de slag op de thema’s: reorganisatie en sociaal plan, fusie en overname, arbeidsvoorwaarden, duurzame inzetbaarheid en andere strategische onderwerpen.

Bij een adviesaanvraag moet snel geschakeld worden

Onze adviseurs staan direct voor je klaar op 030 - 231 81 15

Expertise en begeleiding bij een adviesaanvraag

Onze adviseurs helpen ondernemingsraden tijdens een adviestraject door inhoudelijke expertise en begeleiding van het proces. We zorgen voor betere verhoudingen binnen de ondernemingsraad en versterken de relatie met de bestuurder en/of de vakbond.

Waar zet je ons op in?

Contra-expertise: Wij doen kritisch contra-expertise onderzoek naar de advies- of instemmingsaanvraag. Wij kijken naar de nut en noodzaak; gevolgen voor de organisatie en medewerkers en onderzoeken de alternatieven en de transitie naar de nieuwe organisatie.

Begeleiding OR: focus op het OR team en hoe het team samenwerkt.

Strategie bepalen: aanpak, inzet en onderhandelingen met de bestuurder tijdens het adviestraject.

Wij helpen je verder op verschillende manieren:

 • Begeleiding en advies volledige traject en proces
 • Strippenkaart advies & coaching
 • Maatwerk trainingen en sessies
 • Regelmatig telefonisch contact
Mail ons direct

Download gratis checklist voor ondernemingsraden

We nemen later graag contact met je op

  Or-advies en begeleiding

  Onze aanpak bij begeleiding en advies van ondernemingsraden

  Jullie vraag en visie is ons startpunt

  Ieder verandertraject vraagt een maatwerk aanpak. Ons vertrekpunt is de vraag en visie van de OR. Als veranderpartner loopt Linxx samen met de OR en de bestuurder op een constructieve manier de veranderstappen door. Linxx stelt de vraag achter de vraag en haalt naar boven of er daadwerkelijk een kans op succes is. Hierbij onderzoeken wij de impact van de voorgestelde oplossingen, mogelijke alternatieven en effecten op langere termijn. Wij hebben oog voor de toekomstige organisatie en de transitie daarnaartoe.

  Onze aanpak bestaat uit de volgende stappen:

  Intake met de ondernemingsraad

  Intake

  Op een interactieve manier gaan we op zoek naar jullie vraag en knelpunten. Jullie als ondernemingsraad vertegenwoordigen je collega’s en weten wat er speelt. Dit is ons startpunt.

  Onderzoek en analyse

  Onderzoek en analyse

  Door middel van interviews en desk research met belangrijke stakeholders pluizen we de verandervraag uit en vinden we de mogelijke alternatieven en het toekomstperspectief van de organisatie.

  Startbijeenkomst

  Startbijeenkomst

  De ondernemingsraad en adviseurs bepalen samen de aanpak, hoe te veranderen en bepalen het standpunt van de or.

  Gesprekken met bestuurder/advies

  Afhankelijk van de aanpak, Linxx schrijft een voorzet voor het advies en adviseert over de gesprekken met de bestuurder. Als het de wens is van de Ondernemingsraad is Linxx ook woordvoerder.

  Evaluatie

  Evaluatie

  Samen leren wij voor toekomstige trajecten.

  Waarom Linxx?

  Linxx vindt het belangrijk dat organisaties een sterke OR hebben zodat het werknemersperspectief een stevige stem heeft in de besluitvorming. Wij bouwen aan sterke ondernemingsraden, die kleur durven te bekennen en een duidelijk standpunt innemen. Zo zijn ze voor bestuurder en medewerkers voorspelbaar. De OR signaleert en agendeert zaken die mis (dreigen te) lopen en durft ook proactief ongevraagd advies aan de directie te geven. Op deze manier kan de OR de rol vervullen van belangrijke sparringpartner van de directie en een waardevolle vertegenwoordiging van de werknemers. Een sterke OR laat medewerkers vanaf het begin meewerken aan de oplossing. Linxx draagt in adviestrajecten bij aan het versterken van ondernemingsraden en zo ook aan het versterken van organisaties. Na een adviestraject met Linxx heeft de ondernemingsraad de tools in handen om de volgende keer zelf aan de slag te gaan.

  Wij werken vanuit de volgende waarden:

  • Vernieuwend: in ieder traject zorgen we dat medewerkers vanaf de start meewerken aan de oplossing
  • Richtinggevend: wij brengen een heldere visie over de beste aanpak
  • Persoonlijk: wij starten vanuit het perspectief van de ondernemingsraad en voegen daar andere relevante perspectieven aan toe. Daar krijg je ons perspectief ook bij.

  Ons team van or adviseurs

  Heb je vragen of wil je meer informatie over projecten?

  Neem contact op met onze adviseurs