Robin Colard

Robin Colard

Track record in arbeidsverhoudingen en –voorwaarden, samen met sociale partners op bedrijfs- en sectorniveau. Doortastend in proces en resultaatgericht.

Bestuurs- en Organisatiewetenschapper en filosoof/ethicus. Agendeerde bij verschillende vakbonden als arbeidsvoorwaardenadviseur thema’s als flex & zekerheid; employability & mobiliteit; beoordelen. Als senior adviseur bij Ecorys, Berenschot en Basis & Beleid gewerkt aan modernisering van arbeidsvoorwaarden en –verhoudingen in verschillende sectoren en bedrijven. Robin Colard is sinds 2007 adviseur en mede-eigenaar van Linxx.
Lid van de Raad van Commissarissen bij Veolia Transport Nederland en redacteur van Zeggenschap, tijdschrift voor arbeidsverhoudingen.