&nbsp

Duurzame Inzetbaarheid

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (langer doorwerken, vergrijzing, ontgroening) maken dat duurzame inzetbaarheid (DI) een essentieel thema is voor de komende jaren. Wij zetten DI zo in dat het echt lonend is voor medewerkers én de organisatie. Nu en in de toekomst.

Maak van Duurzame Inzetbaarheid daarom geen taboe maar een drijvende kracht achter optimalisatie van de organisatie en ontwikkeling van medewerkers!

Linxx bewijst zich als partner van bedrijven, medewerkers, sociale partners en O&O fondsen:

  • Medewerkers worden geactiveerd om te werken aan hun arbeidsmarktpositie zodat zij inzetbaar zijn en blijven.
  • Organisaties maken, integreren en implementeren heldere beleidskeuzes op het gebied van inzetbaarheid zodat organisaties optimaal gebruik maken van de toegevoegde waarde van hun medewerkers.
  • Samenwerking tussen organisaties én sectoren zorgt voor logische en werkende mobiliteitsstromen.

Heb je vragen of wil je meer informatie over projecten?

Neem contact op met onze adviseurs