OR advies en begeleiding

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid (DI) is een thema waar iedereen mee te maken heeft binnen zijn of haar werk. Duurzame inzetbaarheid gaat verder dan alleen vitaliteit. Het is relevant op verschillende niveaus:

– voor medewerkers gaat het over gezond, veilig en met plezier werken nu en in de toekomst.

– voor een organisatie gaat het om het aantrekken van voldoende en talentvolle medewerkers, en hen te stimuleren en ondersteunen in hun ontwikkeling in lijn met de organisatiedoelen.  Ook gaat het over het goed afscheid nemen van medewerkers zodat zij weer op een volgende positie op de arbeidsmarkt in kunnen stromen.

– voor de sector: maatschappelijke veranderingen spelen een grote rol in de inzetbaarheid van medewerkers. Het is van belang professionals in de sector te trainen, inspireren en ondersteunen om de sector te versterken.

Wij zien dat wanneer je duurzame inzetbaarheid vanuit deze drie perspectieven benadert je het meeste bereikt voor gezonde medewerkers en een gezonde arbeidsmarkt. Thema’s als vitaliteit, gezond en fit, motivatie en betrokkenheid, werkplezier, opleiding en ontwikkeling, talentmanagement, leiderschap en het goede gesprek komen allemaal langs bij duurzame inzetbaarheid.

Wil je ook aan de slag met gezond, veilig en met plezier werken?

Onze adviseurs staan direct voor je klaar op 030 - 231 81 15

De Duurzame Inzetbaarheidsaanpak van Linxx

Linxx geeft advies over een effectieve duurzame inzetbaarheidsaanpak en voert DI-activiteiten uit die de medewerkers, organisaties en sectoren sterker maken. Wij zetten DI zo in dat het echt lonend is. Wij helpen medewerkers het goede gesprek te voeren over ontwikkeling en inzetbaarheid en hier eigen regie op te nemen. Zo zetten wij met organisaties een passend aanbod van trainingen, coaching, teamsessies en opleidingen neer, waarmee medewerkers zelf aan de slag kunnen.

Bij organisaties voeren we onder andere de organisatiescan uit: een check om te kijken waar de organisatie nu staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid en wat er de komende jaren van medewerkers gevraagd wordt. Organisaties weten hierna hoe ze voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers kunnen werven en behouden. Wij ondersteunen ook leidinggevenden bij het voeren van het goede gesprek met hun medewerkers, om werkplezier, motivatie en effectiviteit te verbeteren.

Op sectorniveau zetten we met het O&O fonds een samenhangend programma van activiteiten neer en voeren dit ook uit. Daarbij zijn de grootste uitdagingen van de vakmensen in de sector ons uitgangspunt.  Wij helpen het fonds bij het bereiken van organisaties en medewerkers.

 

Op individueel niveau

Op individueel niveau

Individuele coaching inzetbaarheid of loopbaancoaching- Gesprekken en trajecten om werkenden inzicht te geven in diens inzetbaarheid,ontwikkeling, loopbaan en loopbaankansen

Executive coaching – Coaching van leidinggevenden of directeuren op persoonlijke groei in de organisatie

Toekomstsessie -Sessie voor werkenden om te reflecteren op huidige baan en te kijken naar mogelijkheden voor de toekomst

Voor organisaties

Voor organisaties

Bedrijfsscan /organisatiescan – in één dagdeel adviezen om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid in de organisatie

Mobiliteit instroom, doorstroom uitstroom –  Traject op maat om mogelijkheden voor een goede in-, door- en uitstroom te realiseren

Medewerkersreis – Onderzoek naar de fases die medewerkers doorlopen door een organisatie. geeft inzicht in kansen en mogelijkheden om invloed te hebben in de verschillende fases.

Vitaliteitsweek of vitaliteitsmarkt met di activiteiten – Programma met activiteiten betreffende gezonde voeding beweging en slapen

Op maat trainingen en sessies

Op sectorniveau

Startbijeenkomst

Mobiliteit instroom, doorstroom uitstroom

Strategie en samenhangend programma op duurzame inzetbaarheid, inclusief of exclusief.

Onze aanpak – actie & beweging!

Duurzame inzetbaarheid vraagt om maatwerk. Wij zorgen in onze aanpak voor actie en beweging. Wij motiveren medewerkers om aan de slag te gaan met (hun eigen) duurzame inzetbaarheid.

Waarom Linxx?

Wij werken vanuit de volgende waarden:

  • Vernieuwend:Wij benaderen duurzame inzetbaarheid altijd als vraagstuk met de drie perspectieven van het individu, de organisatie en de sector.
  • Richtinggevend: wij brengen een heldere visie over de beste aanpak
  • Persoonlijk: Onze aanpak is maatwerk.

Ons team van di adviseurs

Heb je vragen of wil je meer informatie over projecten?

Neem contact op met onze adviseurs