&nbsp

Van tekenen bij het kruisje naar aan tafel in het proces

Ondernemingsraden worden regelmatig geconfronteerd met grote adviesaanvragen die  uit de lucht komen vallen. Dat kan (én mag). De bestuurder heeft de aanvraag dan zonder voorafgaand gesprek of overleg met de OR geschreven. Het lijkt voor de ondernemingsraad dan alsof er nog maar één ding op zit: “tekenen bij het kruisje”.
Dat hoeft niet zo te zijn!

Wat kun je als OR doen om je voet alsnog tussen de deur te krijgen, en hoe zorg je dat zo’n onverwachte aanvraag de volgende keer voorkomen wordt?

Afgelopen zomer kreeg Linxx een telefoontje van de ondernemingsraad van Sulzer. De OR had onverwacht een adviesaanvraag gekregen voor een reorganisatie met gevolgen voor collega’s. De vraag aan ons luidde: wat moeten we nu doen?

Is de reorganisatie noodzakelijk?

Als de adviesaanvraag gaat over een reorganisatie, stellen wij altijd eerst twee vragen:

  1. Is deze reorganisatie noodzakelijk?
  2. Is reorganisatie het beste middel om het toekomstige doel te bereiken?

Bij Sulzer gingen wij als eerste stap op zoek naar de antwoorden op deze vragen. We deden interviews met het management, HR, Finance en het bestuur. We spraken hen over de huidige situatie en de toekomstvisie voor Sulzer, waarbij we veel waardevolle informatie boven tafel kregen. Het antwoord op de eerste vraag was duidelijk: de reorganisatie is noodzakelijk. Uit de interviews bleek echter ook dat de toekomstvisie voor de organisatie niet helder was. Terwijl de toekomstvisie wel noodzakelijk is om te kunnen besluiten waar in het bedrijf precies gereorganiseerd wordt.

Door actief te vragen naar de toekomst van Sulzer heeft de Ondernemingsraad een goed onderbouwd standpunt in kunnen nemen over de reorganisatie. De OR heeft ook haar eigen positie goed kunnen neerzetten door aan te geven op welke momenten zij in het proces betrokken willen worden. Hierdoor zijn het aantal ontslagen verminderd en heeft de OR een plek aan tafel gekregen om verder te praten over de toekomstvisie van de organisatie.

Hoe kom je aan tafel?

Dus, wat kun je als Ondernemingsraad doen om een voet tussen de deur te krijgen en aan tafel met de bestuurder te komen?

  • Stel vragen en verzamel alle relevante informatie voordat je advies uitbrengt;
  • Analyseer de informatie en neem er een OR-breed standpunt over in;
  • Leg ontbrekende informatie op tafel en doe een voorstel om dit samen met het bestuur verder uit te werken en op te pakken;
  • Maak afspraken hoe de samenwerking verder gaat en welke actieve (!) rol de Ondernemingsraad hierin heeft.

Voorzitter OR Sulzer: “Linxx heeft door kritische vragen te stellen de juiste informatie boven tafel gekregen. Dit heeft ons als Ondernemingsraad gesterkt in de standpunten over de reorganisatie. Ook kregen we zo een stoel aan de tafel bij het bestuur om verder te praten over de toekomst van Sulzer.”

Reorganisaties zijn vaak intense periodes. Het vraagt veel van jullie als Ondernemingsraad. Linxx ondersteunt om een heldere visie over de aanpak en het proces van de reorganisatie neer te zetten, de juiste informatie op tafel te krijgen en jullie achterban actief te betrekken in het proces.