PVT of OR? Hoe is jouw medezeggenschap geregeld?

PVT of OR? Hoe is jouw medezeggenschap geregeld?
juli 10, 2020 Annette Looijestijn

PVT of OR? Hoe is jouw medezeggenschap geregeld?

Het is belangrijk om de medezeggenschap in je organisatie goed te regelen. Want een sterke medezeggenschap zorgt voor een sterke organisatie, hoe groot of klein je organisatie ook is. Een sterke medezeggenschap geeft, jou als medewerker, een stevigere stem bij de besluitvorming. Voor iedere grootte organisatie is een passende vorm van medezeggenschap:

Voor organisaties met meer dan 50 medewerkers is het wettelijk verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Voor organisaties van 10 – 50 medewerkers mag de ondernemer kiezen om een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in te stellen, of als je hier als medewerker om vraagt. Is er geen OR of PVT, dan is de ondernemer altijd verplicht om twee keer per jaar een personeelsvergadering te houden.

Welke vorm er ook bestaat in jouw organisatie, het doel is hetzelfde: medewerkers meer betrekken bij hun werk, het bedrijf en het beleid, en hierover meedenken en meebeslissen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeidsvoorwaardenregelingen of duurzaamheid. In de wet op de ondernemingsraden (WOR) word vastgesteld wat de verschillen zijn tussen OR en PVT.

Het verschil tussen een PVT en een ondernemingsraad

De wettelijke rechten van een ondernemingsraad gaan verder dan die van een personeelsvertegenwoordiging. Zo mag een ondernemingsraad op eigen initiatief onderwerpen aandragen, dit recht ontbreekt voor een PVT. Advies geven is voor een PVT beperkt tot specifieke arbeid gerelateerde onderwerpen, zoals het verlies van arbeidsplaatsen of het wijzigen van arbeidsvoorwaarden én als die gelden voor minstens een kwart van de medewerkers. Ook zijn er voor de PVT geen mogelijkheden tot beroep mocht de ondernemer ingaan tegen het advies van de PVT. De OR heeft deze mogelijkheid wel. Bij sommige onderwerpen mag je als medezeggenschapsorgaan meer dan alleen advies geven, daar moet je ook instemming over geven, dit heet instemmingsrecht. Voor een PVT gaat dit over een beperkt aantal onderwerpen: werktijden, arbeidsomstandigheden en ziekte.

Wil je een volledig overzicht van de verschillen tussen een PVT en een OR? Of meer informatie over de consequentie in jouw organisatie? Neem contact met ons op via info@linxx.org of lees meer over onze aanpak op deze pagina over Medezeggenschap en reorganisaties.