&nbsp

Het einde van de telefoongids en de rol van Linxx

Na bijna 140 jaar kwam er in 2018 een einde aan de papieren Telefoongids. Nog maar 2 procent van diegene die de gids kregen, vonden hem onmisbaar.

Dat er iets moest veranderen bij Uitgeverij DTG in 2017 was duidelijk. De manier waarop de verandering uiteindelijk tot stand kwam, in samenwerking met de ondernemingsraad, dat is wat ons betreft uniek.

Caspar Vlaar begeleidde de ondernemingsraad in het traject naar én tijdens de adviesaanvraag. “Ik vind dit traject een goed voorbeeld van hoe het óók kan. De ondernemingsraad werd in een vroeg stadium (ruim voor de adviesaanvraag) betrokken bij de aanstaande ingrijpende verandering.”

Iedereen in de organisatie voelde wel aan dat er een forse verandering zat aan te komen. Caspar adviseerde de OR om zelfstandig na te denken over de toekomst van het bedrijf. Los van de directie. De OR deed een uitgebreide SWOT-analyse en presenteerde vier toekomstscenario’s aan de directie met daarin een duidelijk advies over wat wel en niet wenselijk zou zijn.

Caspar: “Ik heb echt het gevoel dat er rekening is gehouden met de analyse van de OR.”Het formele adviestraject begon nadat de directie zijn reorganisatieplannen bekend maakte. “Natuurlijk hadden we als OR nog dingen aan te merken op het plan van de directie. Maar dat ging niet over de hoofdlijn van de strategische keuze. De discussie ging met name over de manier waarop, het tempo, de risico’s en de arbeidsvoorwaarden. Maar het mooie vond ik dat we het belangrijkste, de richting, al hadden meegegeven aan de voorkant.”

“Constructief met impact”, noemt Caspar het proces. En dat krijgt hij ook van de klant terug.

Erik Wiechers, CEO van DTG verwoordt het als volgt: “Caspar heeft onze OR op een manier bijgestaan die ik nog niet eerder mee heb gemaakt, uiteindelijk resultaat is dat er een beter plan is komen te liggen wat sneller kan worden ingevoerd. Dat heeft hij in de driehoek, adviseur-OR-Directie gedaan op een manier dat iedereen in zijn waarde en kracht bleef staan, iedereen zich gehoord voelt en samen inhoudelijk het reorganisatie plan beter hebben gemaakt.

Zelden krijg je van medewerker en OR het compliment dat de reorganisatie zo netjes en menselijk is gegaan. Caspar was hierin een katalysator.”