Caspar Vlaar

Caspar Vlaar

Caspar Vlaar is een creatieve en analytisch sterke adviseur, die niet bang is om de weg van de meeste weerstand te kiezen.

“Als je gaat voor resultaat en verandering is écht nodig, dan moet je de wrijving durven opzoeken als adviseur,” aldus Caspar.

Hij werkte jarenlang als vakbondsbestuurder (Vakbond Qlix) en als adviseur en later directeur bij Stichting Copgroep.

Bij Linxx werkt Caspar o.a. voor ondernemingsraden als extern or-adviseur. Hij begeleidt hen bij reorganisaties, sociale plannen, maar ook bij arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.

“In deze tijd volgen veranderingen zich in hoog tempo op in organisaties en het risico is dat een OR overspoeld raakt. Op achterstand komt te staan. Ik help hen prioriteiten te stellen, zodat zij heldere keuzes maken in het belang van hun collega’s.”

Caspar geeft naast zijn werk voor ondernemingsraden advies en begeleiding bij arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en cao-vernieuwing. Het liefst werkt hij met partijen die ambities hebben. “Het beste resultaat bereik je als partijen bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen en het aandurven om wat nieuws te doen.”

Die houding neemt hij ook mee in de wereld van pensioenen. Momenteel neemt hij zitting in het bestuur van het pensioenfonds van KPN. Ook in pensioenland zijn hervormingen hard nodig. Caspar vindt het belangrijk dat er gekeken wordt naar de lange termijn. “Ik wil dat we duurzaam beleggen in zaken die in de toekomst rendement opleveren.”

Sinds kort woont Caspar in Utrecht en in zijn vrije tijd doet hij fanatiek aan sport. Je kunt hem vinden aan de klimwand als sportklimmer, maar ook op schaatsen of skeelers. Daarnaast zingt hij en speelt hij saxofoon.