&nbsp

“Dankzij Linxx konden we als or de adviesaanvraag zelfstandig afronden”

De zomer van 2018 zal voor meeste van ons de boeken in gaan als historisch warm. De ondernemingsraad van Fancom – een oer Limburgs bedrijf en wereldleider op het gebied van stalautomatisering – herinnert deze zomer ook nog om een andere reden. De zomervakantie was amper ten einde toen de ondernemingsraad een adviesaanvraag kreeg voor een reorganisatie met gevolgen voor collega’s.

De ondernemingsraad vroeg Linxx om hen te ondersteunen bij deze adviesaanvraag. Voorzitter ondernemingsraad: “Linxx heeft een belangrijke rol gespeeld in dit intensieve traject.” De ondernemingsraad kwam in korte en intensieve periode veel bijeen. Niet alleen werden de plannen kritisch doorgenomen, er werd ook gewerkt aan een tegenvoorstel waar een goed sociaal plan onderdeel van was.

“De meerwaarde van Linxx zat hem vooral in de ondersteuning. Hoe pak je een dergelijk traject aan en waar moet je op letten.” Het uitgangspunt van de ondernemingsraad was zo goed mogelijk zorgen voor collega werknemers. Helaas kon de ondernemingsraad uiteindelijk niet voorkomen dat er van collega’s afscheid moest worden genomen. Wel heeft de OR er samen met Linxx voor gezorgd dat de plannen bijgesteld werden. Ook heeft de ondernemingsraad een goed sociaal plan kunnen onderhandelen met de bestuurder.

De voorzitter kijkt met gemengde gevoelens terug op het traject dat nu achter de rug is. “Positief is, dat wij als ondernemingsraad echt iets hebben kunnen betekenen voor onze collega’s en hun familie. Het was ook fijn dat Linxx een partij was die standpunten hard kon maken richting de bestuurder.” Behalve dat dit nodig was voor het resultaat, heeft dit er ook voor gezorgd dat de ondernemingsraad nu, na afloop van het traject, nog steeds een goede samenwerking heeft met de bestuurder. De voorzitter weet dat dit ook heel anders had kunnen lopen.