Duizendpoot gevraagd in 2023

Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de kómende jaren? Die vraag stond centraal tijdens de nazomerborrel van Linxx

We richtten ons die middag vooral op de thema’s die ons dagelijks bezighouden:
Mobiliteit, arbeidsverhoudingen, medezeggenschap en werktijden.

In verschillende workshops is met de deelnemers gediscussieerd, getekend en ‘gedate’. Het was een plezierige en interactieve middag met een positieve sfeer…..dachten we.

Totdat we een korte en inhoudelijke samenvatting maakten van elk van de besproken thema’s. Resultaat? Pittige eerste conclusies waaruit blijkt dat wij zeker niet achterover kunnen leunen de komende tijd.

Lees ze hier:

ARBEIDSMOBILITEIT: Door robotisering en massamigratie is er in 2023 niet genoeg betaald werk. Duizendpoot gevraagd en ondernemerschap om het werk te zien en te maken. Dit is zowel een bedreiging als een kans. 

WERKTIJDEN: In 2023 bepaalt niemand zijn eigen werktijden, want medewerkers zijn helemaal niet te vertrouwen. Oftewel: Voor het invoeren van meer eigen zeggenschap over rooster of werktijden is (meer) vertrouwen van beide kanten nodig.

ARBEIDSVOORWAARDEN: In 2023 werken we op basis van passie & vrijheid. Professionaliteit en nieuwe solidariteit vormen de basis voor nieuwe perspectieven in arbeidsvoorwaarden en belangenbehartiging.  

MEDEZEGGENSCHAPAls je de medezeggenschap niet moderniseert, bestaat je bedrijf niet meer in 2023.

Het resultaat is een praktische whitepaper met vier toekomstscenario’s en advies voor OR, vakbond en management.

Download de whitepaper door op de afbeelding te klikken.

00