&nbsp

Reorganisaties & Medezeggenschap

In de praktijk zien we dat er vaak niet goed nagedacht wordt over hoe een reorganisatieplan daadwerkelijk draagvlak krijgt in de organisatie. Hoe die gewenste verandering niet alleen op papier gerealiseerd kan worden, maar omarmd wordt als een verbetering.  Een vooruitgang in het werk.

Met de ondernemingsraad zoekt Linxx naar oplossingen waar medewerkers energie van krijgen. We helpen uitdagingen te realiseren en problemen op te lossen. Dat medewerkers echt denken: “ Ja dit is niet alleen mooi voor de winst, maar ook voor mij én het bedrijf!”

Vanuit deze visie en uitgangspunten werkt Linxx als externe deskundige (OR-adviseur) aan projecten van ondernemingsraden. Door onderzoek (onder meer financieel, markt), advies en begeleiding werken we actief samen met de OR. Zo komen we tot een werkbaar resultaat voor medewerkers en organisatie.

Heb je vragen of wil je meer informatie over projecten?

Neem contact op met onze adviseurs