Even voorstellen: Anne Smit

Even voorstellen: Anne Smit
november 24, 2022 Annette Looijestijn

Even voorstellen: Anne Smit

“Waar ik blij van word? Om dat wat een organisatie, team of individu ten diepste in zich draagt, tot zijn recht te laten komen.”

Sinds 2022 werkt Anne als extern adviseur bij Linxx. Anne’s ervaring als sociotherapeut, behandelaar, leidinggevende en (organisatie)coach zorgt ervoor dat zij de klant écht naar zichzelf kan laten kijken.

Door goed te luisteren en analyseren traceert Anne de belemmerende factoren en potentie in een organisatie die een rol spelen in een proces van verandering en ontplooiing. “Interessant hieraan is dat je met een deel hiervan aan de slag kunt. Maar soms zijn deze factoren zo eigen aan een organisatie of individu dat je ze moet eren en ze juist in het proces moet meenemen. In al zijn beperkingen en eigenheid. Als je dat als organisatie, team of individu kunt, ontstaat de ruimte voor verandering.”

Anne voelt zich als een vis in het water bij strategische organisatievraagstukken waarin de onderstroom een hoofdrol speelt. Daarin brengt zij diepe analyses mee die draagvlak creëren en krachten vrijzetten in uw organisatie. Waarna zij op innovatieve wijze zorgdraagt voor verankering in structuur en cultuur.

Anne is een schippersdochter en kent de kracht van verandering op zee. Ze organiseert daarom ook retraites en leiderschapstrajecten op de Waddenzee.