Waar blijft de mobiliteit tussen de sectoren?

Belangrijk onderdeel uit het Sociaal Akkoord zijn de sectorplannen. Dat zijn plannen om mensen weer aan het werk te krijgen, en vervolgens te houden. De plannen die tot nu toe zijn ingediend besteden echter veel te weinig aandacht aan mobiliteit van werkenden tussen sectoren, constateert Robin Colard. Terwijl dat essentieel is om mensen duurzaam voor de arbeidsmarkt te behouden.

Waar blijft de mobiliteit tussen de sectoren