5x Beter – Veilig werken in de metaalsector

5x Beter – Veilig werken in de metaalsector
augustus 26, 2020 Annette Looijestijn

5x Beter – Veilig werken in de metaalsector

5x Beter is een samenwerking tussen vijf partijen: Koninklijke Metaalunie, FME, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie. 5x Beter zet zich in voor veilig en gezond werken in de metaalbewerking en metalektro.

Linxx is gevraagd om er o.a. voor te zorgen dat de sectorspecifieke richtlijnen rondom veilig en gezond werken geupdate worden. Paul-Peter is vanuit Linxx aangesteld als externe projectleider. “In dit project zie ik het als mijn taak om niet alleen te zorgen dat de juiste regels er zijn, maar vooral dat er daadwerkelijk veiliger gewerkt wordt. Dat er meer bedrijven geholpen worden en we met elkaar daar een kwaliteitsslag in maken.”

5 x Beter ondersteunt bedrijven om te voldoen aan de arbowet door inzet van verbetercoaches, online hulp en (communicatieve) hulpmiddelen. “De komende tijd gaan we de algemene arbowet vertalen naar sectorspecifieke richtlijnen. Daar zitten bedrijven om te springen. We gaan ook een stapje verder. Bijvoorbeeld met het thema gevaarlijke stoffen. In plaats van te waarschuwen willen we kijken hoe je met andere (minder gevaarlijke) stoffen hetzelfde effect kan bereiken.”

Kortom, Paul-Peter gaat de komende tijd hard aan de slag met de vijf partijen om het bereik van 5xbeter te vergroten en het aanbod verder te verbeteren.