Kernwaarden tot leven brengen

Kernwaarden tot leven brengen
juli 31, 2019 Annette Looijestijn

Het geleerde oefenen in de praktijk 

Bij Linxx houden we van ‘practice what you preach’. Bianca volgde een opleiding Systemisch Werken voor Adviseurs. Bianca wilde meer te weten komen over hardnekkige problemen bij teams en organisaties en welke inzichten en patronen daar onder liggen. Tijdens een intervisiemiddag in mei deelde zij haar kennis met het team van Linxx.

Het onderwerp

Kernwaarden bepalen de identiteit van een een organisatie. Het zijn eigenschappen en drijfveren waarmee je  betekenis en richting  geeft aan het handelen in een organisatie. Maar hoe geef je daar in de praktijk invulling aan? Die vraag stond centraal. Met deze oefening kan je hele verhelderende inzichten krijgen over wat eenorganisatie wil zijn voor zijn klanten/de samenleving en wat de impact daarvan is.

Linxx heeft als kernwaarden: Richtinggevend, vernieuwend en persoonlijk. Maar wat houdt dat in? We brachten tijdens een opstelling onze kernwaarden tot leven.

Hoe gaat zo’n opstelling?

De opsteller stelt, in dit geval, de kernwaarden in de ruimte op. Voor elke kernwaarde kiest de opsteller een representant. Die hoeven geen ‘rol te spelen’. De begeleider, in dit geval Bianca, stelt observerende vragen zoals: Wat doet het, Hoe is het daar? Welke neiging heb je? Hoe ging dat tijdens het opstellen? Merkte je nog verschillende gewaarwordingen in jezelf.

Wat heeft het opgeleverd?

Bianca: “Het delen met elkaar over wat ieder individu verstaat onder de kernwaarden is al heel zinvol. Er zijn verrassende dingen en verschillen gedeeld, maar vooral het collectief maken van de kernwaarden is heel zinvol. Voor ons kwam er bijvoorbeeld uit dat onze kernwaarden niet in een ordening staan, maar gelijkwaardig aan elkaar zijn en ook in beweging waren. Tot elkaar, maar ook tot de opdracht of klant.”

Voor de klanten van Linxx 

Veel organisaties in deze tijd zien wel het belang van kernwaarden maar zijn op zoek naar hoe ze echt betekenis kunnen geven en verdieping kunnen aanbrengen. Een opstelling is dan heel zinvol om te doen.  Bianca: “Medewerkers gaan het meer ervaren en daarmee leren. Het is een hele andere manier dan ‘erover praten’.“

Meer weten over de mogelijkheden van een opstelling in jouw organisatie? Neem contact op met Bianca Sanches via bianca.sanches@linxx.org