Archief voor december, 2020

  • Duurzame Inzetbaarheid

    Werkboek & wegwijzer Duurzame Inzetbaarheid

    Het werkboek Duurzame Inzetbaarheid is een project vanuit FNV Overheid, die al jaren investeert in duurzame inzetbaarheid middels goede cao afspraken en het werk dat via het O&O fonds wordt verricht. Ook directer werkt FNV Overheid aan het versterken van de positie van werkenden nu en in de toekomst. Hoe geef je handen en voeten aan duurzame inzetbaarheid?