Linxx werkt met VVT organisaties vandaag aan morgen

Linxx werkt met VVT organisaties vandaag aan morgen
oktober 11, 2022 Annette Looijestijn

Linxx werkt met VVT organisaties vandaag aan morgen

De sector Verpleeg- verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg staat voor een enorme uitdaging: een toenemende vraag naar zorg die steeds complexer wordt en een steeds nijpender personeelstekort.

Om die reden ontwikkelde Stichting A+O VVT een programma Duurzame Inzetbaarheid. Het programma helpt VVT organisaties om structureel aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit om ervoor te zorgen dat medewerkers in deze organisaties meer inzetten op groei, behoud, herstel en/of het reguleren van verlies.

Linxx levert binnen dit programma maatwerkinterventies. Dat wil zeggen dat we kijken naar waar de organisatie nu staat en wat de organisatie nodig heeft. En we kijken naar wat de medewerker nodig heeft om zich te versterken, gericht op knelpunten en kansen in het werk nu en voor de toekomst. Vervolgens helpt Linxx de organisatie en medewerkers met het zetten van concrete (vervolg)stappen.

Het programma wordt financieel ondersteund door de Maatregeling Duurzame inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). VVT organisaties krijgen de kans om kosteloos deel te nemen.

Spreken onze interventies en aanpak je aan en wil je ondersteund worden door Linxx? Neem dan contact op met Bianca (bianca.sanches@linxx.org of 06 52 32 00 54).