Van sectoranalyse naar een effectieve duurzame inzetbaarheidsaanpak

Van sectoranalyse naar een effectieve duurzame inzetbaarheidsaanpak
februari 12, 2021 Annette Looijestijn

Vorige week is het eerste tijdvak van de MDIEU regeling geopend: de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. Het doel van de regeling is een forse impuls geven aan duurzame inzetbaarheid binnen sectoren: werkenden inzetbaar en fit houden tot aan hun pensioen. Tot en met december 2025 is een bedrag van 960 miljoen beschikbaar voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen. De sectoranalyse is het eerste onderdeel.

Wat is een sectoranalyse?

Een sectoranalyse geeft jou meer inzicht in de omvang en samenstelling van het aantal werkenden in jouw sector. De sectoranalyse geeft inzicht in knelpunten en kansen rond duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden voor de komende vijf jaar.

De Linxx’e aanpak van de sectoranalyse:

  • De vraag binnen jouw sector is het startpunt van de sectoranalyse.
  • Vanuit de vraag en samen met de sociale partners bepalen wij de aanpak voor het onderzoek: interviews, data-verzameling of een combinatie van beiden.
  • De analyse sluiten wij af met een concreet overzicht van de kansen en knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en een plan van aanpak. Wij helpen jullie verder naar een visie die direct geïmplementeerd kan worden.

Linxx’e ervaring met sectoranalyses:

Linxx heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van verschillende soorten sectoranalyses. Voor ESF-subsidie trajecten hebben wij voor diverse sectoren (zoals tour en taxi, autoschadeherstel, zorg en welzijn) duurzame inzetbaarheid binnen de sector in kaart gebracht. De combinatie vanuit data binnen de sector en interviews gaven een duidelijk en door alle partijen gedragen beeld van de knelpunten rond duurzame inzetbaarheid in de sector.

Voor grote mobiliteitsonderzoeken onder medewerkers in de agrarische en metaal sector gingen wij nog een stap verder. In dit onderzoek koppelden wij kwantitatieve data aan kwalitatieve beoordelingen van werkgevers en werknemers over de weerslag in hun praktijk. Wij hebben de onderzoeksresultaten praktisch gemaakt in een plan van aanpak. De sectoren konden direct aan de slag om een stap te zetten.

Wij helpen je verder! Bel of mail naar Robin Colard (06 133 787 80 of robin.colard@linxx.org), dan kijken wij samen wat we voor jullie kunnen betekenen.