Op reis met FLOW

Op reis met FLOW
oktober 21, 2021 Annette Looijestijn

Op reis met FLOW

 

“Mooi aan dit project vind ik dat FLOW echt het contact zoekt met de medewerkers uit de sector, zowel in dit project (door met medewerkers in gesprek te gaan) als in hun werkzaamheden. Ze zijn zo nauw in contact met corporatiemedewerkers en zijn dus straks nog beter in staat om die dingen te doen waar behoefte aan is.”, aldus Susan van de Laak.

 

De programmamanager van FLOW,  (Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties) vroeg Anneke en Susan van Linxx om hen te ondersteunen en te adviseren over hoe FLOW nog beter kan aansluiten bij de behoefte van haar doelgroepen. FLOW vroeg Linxx om een tweetal onderwerpen in kaart te brengen. 

1. Medewerkersreis

Het uitwerken van de reis die klanten maken om een stap te zetten in het verbeteren van hun duurzame inzetbaarheid. Met als doel dat FLOW inzichtelijk krijgt op welke momenten zij daar een bijdrage aan kan leveren. Zo willen zij stimuleren dat alle corporaties en medewerkers gebruik maken van de mogelijkheden van FLOW; vanuit de CAO betalen zij daar immers allemaal een kleine premie voor. Denk aan belangrijke momenten voor medewerkers tijdens hun werkzame periode in de sector, zoals bij organisatieveranderingen, beoordelingsmomenten, onboarding of offboarding etc.

2. Netwerken in kaart

Voor FLOW hebben we ook haar volledige netwerk in kaart gebracht.  Daarnaast hebben we laten zien welke netwerken het meeste bijdragen aan hun doelstelling. Hierdoor heeft FLOW inzicht in welke netwerken het belangrijkst zijn en hoe zij daar nog beter in kunnen opereren.

Susan: “Ik kijk terug op een mooie reis met FLOW . Bijzondere aan deze samenwerking vond ik dat dat onze opdrachtgevers gedurende het traject al direct in actie kwamen. Ze wachtten niet het eindrapport af maar schakelden snel, waardoor er al snel resultaten behaald werden.” Karima Smit, Programmamanager FLOW: “Susan en Anneke dachten tijdens het project steeds met ons mee en hebben ons leren kijken vanuit het perspectief van de medewerker en gedragswetenschap achter behoeften en beweging. Dit perspectief nemen we mee in ons verdere werk en delen we weer verder in onze contacten met corporaties.”

Contact met Susan?  Susan.vandelaak@linxx.org