Het cao traject – kan dat niet anders?

Het cao traject – kan dat niet anders?
juni 6, 2019 Robin Colard

Het cao-traject. Kan dat niet anders? Met die insteek namen Maarten Stuker (voorzitter) en Raymond Meenink (bestuurder, CNV) het initiatief om het in de aanloop naar de nieuwe cao voor de huisartsenzorg anders te doen. 

Raymond: “Na afloop van het vorig cao-traject, dat klassiek verliep (onderhandelen – elkaar opzoeken- verwijderd raken – toenadering), zeiden we tegen elkaar: Dit moet anders. Efficiënter, leuker. Zonder aan de inhoud en het proces af te doen. Maarten: “In het verleden schreven werknemers en werkgevers een inzetbrief. Wij constateerden dat we dan altijd startten met wat ons verdeelt. Terwijl we juist op zoek wilden naar wat ons verbindt.” Raymond: “In het nieuwe cao traject hebben we de inzetbrief helemaal overgeslagen.”

In dit proces zochten partijen naar een onafhankelijk adviseur die hen kon begeleiden. Robin begeleidde de cao-partijen in het proces naar vernieuwingsafspraken voor de nieuwe cao. Raymond: “ In het eerste gesprek met Robin leek hij al goed te snappen waar we naar op zoek waren. Wat daarin opviel is dat Robin enerzijds goed kon meebewegen in onze wensen maar anderzijds ook de goede vragen wist te stellen over wat wij wilden bereiken.”

In subgroepen gingen deelnemers aan de slag met een paar belangrijke thema’s voor de cao-tafel: duurzame inzetbaarheid, arbeidsmarkt, visie op de werknemer van de toekomst en de rol van de cao. Maarten: “Robin sloot af en toe aan bij het cao-overleg als het over deze thema’s ging. Het was goed hem daarbij te hebben om ons bij de les te houden en zaken aan te scherpen.” Raymond: “Daarnaast heeft Robin een goede rol gespeeld in het verbinden van de partijen. En, niet onbelangrijk, als het overleg dreigde te verzanden in discussies over waar we mee bezig waren.” Robin hielp procesmatig mee. “Een onafhankelijke procesbegeleider helpt erg om je te herinneren aan: hier staan we, dit hebben we gedaan en daar is de stip op horizon.” Maarten: “Dit proces heeft de dynamiek van ons cao-traject ingrijpend ten goede veranderd. Al heeft ieder zijn eigen belangen, zijn we toch veel meer partners geworden in het maken van een nieuwe cao”.

Raymond en Maarten zijn heel tevreden over het proces en het resultaat. Raymond voegt nog toe: “We zijn ook vanuit vakbondsperspectief blij hoe dit proces heeft geholpen in de gezamenlijkheid. Bijvoorbeeld ook op het onderdeel loon, waar we nu in één avond uit zijn gekomen.”