“Als je als OR zelf ideeën aandraagt en voorstellen doet, kan verandering veel sneller gaan”

“Als je als OR zelf ideeën aandraagt en voorstellen doet, kan verandering veel sneller gaan”
april 30, 2021 admin

“Als je als OR zelf ideeën aandraagt en voorstellen doet, kan verandering veel sneller gaan”

Het afgelopen jaar heeft de beloningscommissie van de OR van Goudappel Groep een record aantal uren in het beloningsvraagstuk gestoken. Linxx werd als expert beloning en beoordeling met veel ervaring met medezeggenschap betrokken bij het traject. De OR en directie werkten intensief samen. “Het was een hele opgave, maar beloning is zo’n belangrijk onderwerp, dat het goed was om er zo veel tijd aan te besteden” vertelt OR-lid Rens van Vilsteren.

“Iedereen heeft een mening over belonen en er zit ook veel emotie bij.” De beloningscommissie wist dat ze te maken hadden met een onderwerp wat iedereen raakt. Rens: “We zijn niet eerder zo diep de beloningen in gedoken. We hadden een hele hoge ambitie. We hebben bewust ervoor gekozen om niet een onderdeeltje aan te passen maar echt breed naar het hele systeem te kijken en op basis daarvan het gesprek aan te gaan.” Rens en zijn collega’s in de commissie konden diep de materie in gaan: “We hebben in de OR 7 commissies. De besluitvorming gebeurt natuurlijk in de OR, maar op deze manier verdeel je de kennis goed.”

“Iedereen is blij dat deze stap gezet is, dat het economisch tij uit de beloning gehaald is. Op een gegeven moment merkten we dat dat iets was wat we zelf graag wilden, en dat werd ook het standpunt van de directie en dat was wel heel bijzonder. Toen gebeurde er echt wat.”

Een compleet virtueel begeleidingstraject

Rens: “Dit was het eerste traject dat we volledig digitaal deden. Ik kijk er positief op terug. Het was op deze manier ook makkelijker om de juiste groep mensen bij elkaar te krijgen.  Ook bijvoorbeeld met collega’s uit andere vestigingen. Het was daarnaast makkelijk schakelen met Linxx. Vreemd dat we jullie maar één keer ontmoet hebben. Aan het begin was het even levellen, en dan werkt het eigenlijk heel goed. “

Zoek de samenwerking

De ondernemingsraad was al gewend om samen te werken rondom verschillende onderwerpen zoals Pensioenen, de CAR. Daardoor was de ondernemingsraad van Goudappel Groep al een gesprekspartner van verschillende partijen. Rens: “Ik geloof dat je als OR zo het meeste kunt bereiken. Als je als OR aan de zijlijn staat, als je passief moet reageren, dat is het heel lastig om verandering te bewerkstelligen”. Aanvullend: “Een mooi inzicht is dat je misschien wel een verschillende mening kunt hebben (als OR, of directie), maar als je daar open en transparant met elkaar over kunt praten je ook gauw genoeg merkt dat er ook veel gemeenschappelijke wensen zijn.”