De (belangrijke) rol van de OR in tijden van crisis

De (belangrijke) rol van de OR in tijden van crisis
mei 6, 2020 Annette Looijestijn

De (belangrijke) rol van de OR in tijden van crisis

De anderhalve meter-samenleving vraagt een groot aanpassingsvermogen van organisaties en hun mensen. Bedrijven zullen hun werkprocessen en -plekken flink aan moeten passen om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen en veilig te kunnen werken.

Aanpassen moeten we allemaal. Voor organisaties zal dit variëren van kleine veranderingen tot ingrijpende reorganisaties om de aankomende recessie en anderhalve meter-samenleving te overleven. Als OR is het belangrijk om je hierop op tijd op voor te bereiden.

Een sterke ondernemingsraad maakt een sterke organisatie

Sterke mensen én een sterke ondernemingsraad maakt een sterke organisatie, geloven wij bij Linxx. De huidige crisis maakt dit nog belangrijker. Een ondernemingsraad is er om de belangen van zowel de organisatie als de werknemer te behartigen. In deze tijd kan het zijn dat de OR de druk voelt om de werkgever tegemoet te komen voor het voortbestaan van het bedrijf. Hoe weeg je als OR de verschillende belangen in deze situatie goed af?

Met onze ruime ervaring kunnen we met de OR aan de slag met alle soorten organisatieveranderingen. We kunnen ons voorstellen dat ondernemingsraden op de korte termijn behoefte hebben aan expertise op het gebied van veilig (thuis) werken en arbeidsomstandigheden, zoals ziekteverzuimbeleid, re-integratie, adv, vakantiedagen en vakantieregeling. Ondernemingsraden worden ook geconfronteerd met ingrijpender veranderingen met serieuze personele gevolgen, zoals herstructurering, tijdelijke sluiting of zelfs reorganisatie. Met de hulp van Linxx kan de OR standpunten en strategie formuleren, een gelijkwaardig gesprek aangaan met de bestuurder, en oog houden voor de toekomstige organisatie.

De coronacrisis heeft daarnaast impact op het proces van de medezeggenschap. Wij zien dat veel trajecten in een stroomversnelling komen, want de directie wil snel kunnen besluiten. Wij helpen zodat de OR bij een verkorte procedure toch een gedegen en goed advies kan geven, met voldoende overleg met de achterban en vakbonden.

Linxx helpt de ondernemingsraad sterker en zelfstandiger te worden

Wij helpen de OR tijdens en na deze crisis. Dat doen we op de Linxxe manier: vernieuwend, richtinggevend en persoonlijk. Vernieuwend, omdat we vanaf het begin de werknemers en vakbonden betrekken bij het verandertraject. Richtinggevend, omdat we een heldere visie hebben over de juiste aanpak, waarin werknemers en vakbonden een rol spelen. Persoonlijk, omdat wij starten vanuit de vraag van de OR en daar andere relevante perspectieven aan toevoegen. Daar krijg je ons perspectief ook bij.

Kan je als OR ondersteuning, expertise en/of inzicht op het gebied van organisatieverandering gebruiken? Neem dan contact met ons op, dan kijken we samen wat we voor jullie kunnen betekenen.