&nbsp

Werkplezier verhogen en werkdrukverlagen

De werkdruk is te hoog, er is al veel over gepraat en er liggen zelfs al wat plannen om dit te verbeteren. Toch komt het initiatief niet van de grond. Je wilt plannen die aansluiten op de wens van de organisatie en aanzetten tot actie.

Hoe pakken we dat aan?
Het is makkelijk om te focussen op wat er niet goed gaat. Hierdoor sta je niet stil bij wat er allemaal al wel lukt. Bezig zijn met het positieve en dit uitvergroten geeft veel meer energie.

Daarom zoeken wij verbeteringen vanuit wat er al goed gaat. We bouwen vanuit gezamenlijke grond en zoeken de dialoog waar die er niet is. Dit doen we in samenwerking met OR, medewerkers en directie. We gaan uit van 5 bijeenkomsten van een dagdeel verspreid over twee maanden. Tussendoor houden we contact en begeleiden we jullie om de ideeën te toetsen in de organisatie.

Dit is het resultaat
Wij zorgen voor de verbinding van alle stakeholders binnen een organisatie (HR, Management, OR), want draagvlak bij een lastig vraagstuk als werkdruk ervaren wij als een van de grootste succesfactoren. Dit leidt tot een set met werkende afspraken die aansluiten bij de wensen en behoeften van de organisatie.

Prijsindicatie:
€ 6.000,- (exclusief btw)

Daarvoor krijg je:

  1. Vijf begeleide bijeenkomsten met twee adviseurs waarin wij inspireren, verbinden en actiegericht te werk gaan.
  2. Het gehele traject is er een adviseur bereikbaar voor ondersteuning.
  3. Werkende afspraken op werkplezier verhogen en werkdruk verlagen.

Een implementatie plan om de afspraken van papier te krijgen.

Meer over de OR maatwerktraining