Werkboek & wegwijzer Duurzame Inzetbaarheid

Werkboek & wegwijzer Duurzame Inzetbaarheid

Dit werkboek is samengesteld door Linxx in samenwerking met FNV Overheid.

Het doel is om met deze instrumenten Duurzame Inzetbaarheid voor organisaties concreet te maken. Want sterke medewerkers leiden tot sterke organisaties.

Werkboek Duurzame Inzetbaarheid

Het werkboek Duurzame Inzetbaarheid is een project vanuit FNV Overheid, die al jaren investeert in duurzame inzetbaarheid middels goede cao afspraken en het werk dat via het O&O fonds wordt verricht. Ook directer werkt FNV Overheid aan het versterken van de positie van werkenden nu en in de toekomst. Hoe geef je handen en voeten aan duurzame inzetbaarheid?

Dit werkboek is voor de veranderaar, voor diegene die praktisch aan de slag wil met het thema duurzame inzetbaarheid en zoekt naar concrete interventies.

Download Werkboek Duurzame Inzetbaarheid

Wegwijzer Duurzame Inzetbaarheid

In deze wegwijzer staan kort alle instrumenten en wordt aangegeven wat het oplevert als je met dit instrument aan de slag gaat. Er is ook een fysieke versie van deze wegwijzer. 

Download Wegwijzer Duurzame Inzetbaarheid

00