Archief voor september, 2021

  • Ondernemingsraad

    Een geslaagde reorganisatie

    Reorganisaties brengen onzekerheid. Waar gaan we naartoe? Wat betekent dat voor mij? En wordt de organisatie daar ook echt beter van? Een lange doorlooptijd tussen bedenken en doorvoeren van verandering vergroot die onzekerheid. Hieronder drie tips voor management, medezeggenschap en medewerkers om de lange doorlooptijd de verkorten.