Wat heb ik nu echt nodig?

Wat heb ik nu echt nodig?
oktober 22, 2019 Annette Looijestijn

Gemeenteland is druk bezig met het generatiepact. Oudere werknemers hebben soms moeite om de hoge pensioenleeftijd te halen. In het generatiepact gaan oudere werknemers minder uren werken met (deels) behoud van salaris en maken daarmee plaats voor de jongere generatie.

Het goede gesprek

Gemeente Almere koos samen met de FNV voor een andere aanpak. Zij deden een pilot waarbij ze niet uitgingen van een generieke regeling, maar van maatwerkafspraken om duurzaam aan de slag te blijven. Ze introduceerden ‘het goede gesprek’. Hierin zocht leidinggevende en medewerker in een gesprek naar een persoonlijke en passende oplossing rondom inzetbaarheid. Niet de oplossing stond centraal, maar het onderliggende probleem. Wij als Linxx mochten daarbij ondersteunen.

Met 55 medewerkers van de Gemeente Almere werkten we aan een individuele oplossing. Tijdens de workshop ervoeren zij dat het generatiepact niet altijd de oplossing was voor het werkelijke probleem.

Teeuwis Stomps: “Wat ik mooi vind aan dit traject is dat we medewerkers echt goed aan het denken hebben gezet met de vraag: wat heb ik nu écht nodig”. Teeuwis is als beleidsadviseur HRM nauw betrokken bij de pilot.

Aandacht voor gesprekstechnieken

Bij Linxx zien we ‘het goede gesprek’ als een mooie eerste stap om meer met elkaar in gesprek te gaan over het daadwerkelijke probleem. Tegelijkertijd weten we dat daarmee nog niet alles opgelost is. Uit de evaluatie blijkt ook dat medewerkers het spannend vinden om het daadwerkelijke probleem met hun eigen leidinggevende te bespreken. Aandacht voor gesprekstechnieken is bijvoorbeeld een manier om hierin te blijven ondersteunen.

In een gezamenlijke monitorgroep met de HR-afdeling en FNV kwamen we regelmatig bij elkaar om casussen te bespreken en dit te verbinden aan het beleid en verbeterpunten. Nirmala van FNV: “Fijn dat het echt een samenwerking was, waarbij we elkaar versterkten”.

Advies en realisatie

En dat vinden wij weer fijn om te horen! De adviseurs van Linxx zijn tijdelijk betrokken bij deze projecten om te adviseren en te zorgen dat de verbinding blijft met de mensen die het in de praktijk moeten doen. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe het advies aansluit bij realisatie zodat de Gemeente Almere, samen met de FNV, ook zelf daadwerkelijk verder kan.