Onderzoek naar succesfactoren O&O fondsen

Onderzoek naar succesfactoren O&O fondsen
februari 24, 2021 Annette Looijestijn

Vakbondsbestuurders zetten zich de afgelopen jaren in om het perspectief van de vakmens te vergroten binnen O&O fondsen. Veel fondsen maakten dan ook een ontwikkelslag van een subsidievehikel voor scholing naar een fonds dat bijdraagt aan het ontwikkelen van vakmanschap.

De volgende stap voor de vakbondsbestuurders is om de ambitie en strategie binnen de O&O fondsen nog verder te versterken. 13 jaar geleden werd er door onderzoek al inzicht geboden in 10 fondsen. De vakbonden FNV en CNV willen dit onderzoek in aangepaste vorm herhalen door terug te kijken en scenario’s voor de toekomst te schetsen.

Linxx en A-advies werken samen in deze opdracht.

Anneke: “ We zitten op dit moment nog volop in de eerste fase van het onderzoek met fondsen van verschillende sectoren. We hopen zo een mooi divers en verdiepend beeld te krijgen van de succesfactoren en strategieën. Wij merken in ieder geval dat de deelnemende fondsen enthousiast zijn om van elkaar te leren en hun diensten en producten met elkaar te delen.”