Naar een werkende beleidsagenda voor OTIB en partners

Naar een werkende beleidsagenda voor OTIB en partners
april 6, 2019 Annette Looijestijn

OTIB en sociale partners zetten zich in voor werknemers en werkgevers in de Technische Installatiebranche. Ze willen eind 2019 een beleidsagenda hebben voor de komende 5 jaar op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vroeg Linxx als samenwerkingspartner.

Paul-Peter Kruse werkt als één van de adviseurs aan dit project. “We willen komen tot een WERKENDE beleidsagenda. Een beleidsplan moet niet alleen een idee op papier zijn, maar al werken op het moment dat we het opleveren.”

Het belangrijkste uitgangspunt? De agenda moet aansluiten bij de behoefte van de bedrijven én de werknemers.  “Het wordt een agenda die stakeholders inspireert, medewerkers en bedrijven betrekt, richting geeft en operationeel is voor OTIB en de sociale partners.”

Een uitdagend doel, maar er is ook al heel veel in de branche aanwezig. Paul Peter: “Ik denk dat er al heel veel goede instrumenten, trajecten en ondersteuners zijn bijOTIB, Techniek Nederland, FNV. CNV en de Unie. En er gebeuren ook al heel veel goede dingen in de branche. Dat is nu alleen nog niet zichtbaar genoeg.”

Vernieuwend in dit traject is dat de beleidsagenda niet alleen door onderzoek en analyse tot stand komt. In de discussiefase gaat Linxx na of de onderdelen ook de toets der kritiek (uit de branche) kunnen doorstaan.

Eind 2019 ligt er een beleidsagenda die getoetst is in de praktijk en medewerkers en bedrijven ondersteunt. Medewerkers bij het regie nemen op hun duurzame inzetbaarheid en bedrijven bij het in praktijk brengen van hun eigen duurzame inzetbaarheidsbeleid. Paul- Peter: “Alles wat je aandacht geeft groeit. Dat is de onderliggende overtuiging waarop we ontwikkeling van de sector een boost gaan geven.”