Wat is eigenlijk een goed gesprek?

Wat is eigenlijk een goed gesprek?
september 10, 2019 Annette Looijestijn

Het gesprek is nog altijd de belangrijkste aanjager van beweging.

Alleen als je googelt lijkt alles al een keer bedacht en uitgekauwd als het over ‘het gesprek’ Daarom stond ‘het gesprek’ centraal tijdens onze jaarlijkse nazomerborrel.

Naast borrelen en netwerken ervoeren de deelnemers in verschillende gesprekskamers de impact van gesprekstechnieken. Wij hebben de middag als heel positief en verhelderend ervaren en nemen je graag kort mee in de verschillende gesprekskamers. Vooral om jou te inspireren om ook een keer met andere ogen te kijken naar de gesprekken die jij voert. Want wat is voor jou eigenlijk een goed gesprek?

Irritatiekamer

Waar erger jij je nou het meeste aan tijdens gesprekken? In deze kamer gebruikten we ‘irritante Henk’ om alle ergernissen op te schrijven. Wat is de ultieme irritatie?

Dit gaf deelnemers inzicht in zichzelf. Want wat doe jij zelf wel eens? En wat levert de irritatie je op?

Intentie-bingo

Wat is de invloed van de intentie achter een gesprek? In deze gesprekskamer speelden we bingo met intenties. We speelden verschillende situaties na met verschillende intenties.

In gesprek met je jongere zelf

Welke zelfkennis heb jij over jouw gespreksvaardigheden (zelfkennis / zelfonderzoek)? In het kader van ‘ het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen’ gingen deelnemers in gesprek met hun jongere ik. Want wat deed je heel goed toen je jong was en ben je wellicht onderweg kwijtgeraakt?

Een middag vol frisse inzichten en goede gesprekken.