Durven we echt te kiezen voor ons gemeenschappelijk doel?

Durven we echt te kiezen voor ons gemeenschappelijk doel?
augustus 6, 2019 Annette Looijestijn

Op een zonnige middag in juni zitten Paul-Peter Kruse (van Linxx) en Sanne van der Hammen (OTIB) bij elkaar. Samen met sociale partners werken ze aan het opzetten van een nieuwe beleidsagenda Duurzame Inzetbaarheid voor de technische installatiebranche. Hoe kijken ze terug op deze eerste fase om het anders te doen? Een dubbel interview.

Wat is er anders aan de gekozen aanpak van OTIB en sociale partners om te komen tot deze nieuwe beleidsagenda?

Sanne: De komende jaren zijn er veel uitdagingen voor mensen en bedrijven in onze branche. Denk aan klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Aan ons de vraag: hoe zorgen we ervoor dat het vakmanschap binnen de bedrijven meegroeit? Maar die vraag ligt niet alleen bij OTIB. Zowel Techniek Nederland (werkgeversorganisatie) en de vakbonden doen veel op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Wij geloven allemaal dat we hier meer uit kunnen halen. Niet alleen op projecten-niveau, maar echt op beleid. We willen écht de samenwerking zoeken.

Paul Peter: Het gesprek aan gaan. Waar zitten de verschillende behoeftes en hoe kun je op één of andere manier de combinatie vinden? Niet door te polderen, maar door krachten te bundelen en respect te hebben voor ieders belang.

Sanne: Ik vind het fijn dat we op deze manier de branche tegemoet komen. Het gaat uiteindelijk om die vakmensen. Het helpt niet als de ene dag OTIB langskomt en de andere dag de vakbond. Ik denk dat we beter kunnen samenwerken. Om het krachtiger te maken en zo veel meer vakmensen bereiken.

Wat is de rol van Linxx?

Paul- Peter: We willen werken aan eigen regie van medewerkers in de branche en dat zetten we door in de aanpak van dit traject. OTIB en sociale partners moeten zelf vorm geven aan het programma (en niet alleen wij als experts van Linxx). Het gaat om eigen verantwoordelijkheid op de juiste plek. Daar sturen we in dit proces ook al op en zijn daar best scherp op.

Sanne: Ik denk dat je Linxx kan zien als een fluwelen breekijzer om iedereen in zijn rol te zetten. We hebben Linxx gevraagd om uit de samenwerking het ultieme te halen. Het helpt als een externe partij dat doet. Zeker in het begin. Ik ben blij dat het project nu af is van een tafel hier in Woerden en dat we ook de regio erbij betrekken.

Paul-Peter: Er zijn al heel veel goede instrumenten. Het zit er vooral in het goed spotten welke geweldig lopen en welke beter kunnen zodat het voor de hele branche meer effect gaat opleveren. Of het écht gaat werken? Dat blijft spannend maar vooral exciting.

Waarom is het toch ook heel spannend?

Paul – Peter: Twee dingen zijn spannend. Ten eerste willen we graag een vliegwiel aan de gang krijgen. Dat medewerkers en bedrijven elkaar aansteken. Wij faciliteren. Lukt dat? Dat mensen elkaar weten aan te steken om ook in te zetten op duurzame inzetbaarheid? Het tweede: Als er echt keuzes gemaakt moeten worden –  over wie doet wat – zitten we dan nog zo soepel in de samenwerking? Vinden we de balans tussen inhoud (vakman en bedrijf voorop) en (eigen) belang?

Sanne: Dat is uit mijn hart gegrepen. Uiteindelijk gaat het om de vakmensen en de bedrijven en daar moeten we naar luisteren. De vraag is: lukt het om iedereen echt voor het gezamenlijk doel te laten gaan?

Paul Peter: Ja lukt het om te kiezen en te focussen. Daar ligt onze gezamenlijke uitdaging!

Welke vraag hebben jullie nog aan elkaar?

Sanne: Hoe verbaast heb jij je en ben je nog fris?

Paul – Peter: Ik werk nog niet zo lang in wereld van sociale partners en fondsen. Het is voor mij een wonderlijke wereld. Ik kom zelf uit een organisatie waar ik manager ben geweest en leiding gaf. Werken aan duurzame Inzetbaarheid was een groot deel van mijn functie. Ook daar had ik een O&O fonds, maar die was voor mij onzichtbaar. Als ik het toen had geweten, dan had ik zoveel gehaald. Dat is de connectie waar ik het nu voor doe. Dat triggert mij enorm! Omdat ik ook aan de andere kant heb gezeten.

Paul Peter: En Sanne, wat zie jij jezelf over een jaar doen?

Sanne: Ik hoop dat we veel meer samenwerken met elkaar. Dat er dingen organisch gaan. Als we de samenwerking op orde hebben, kunnen we de inhoud nog sterker maken. Ik wil dan echt tijd hebben om ons nog zichtbaarder te maken naar de vakmensen.

Paul Peter: Veranderen gaat mens voor mens. En voor je met zijn allen goed samenwerkt zijn we een tijdje verder, maar ik heb er geloof in dat het ons lukt.

Sanne: Laten we over een jaar dit gesprek nog eens over doen en kijken waar we dan staan.

Paul Peter: Deal!