Weer van start met Quickscans, maatwerk en loopbaan- en ontwikkeltrajecten in de taxi- en touringcarbranche

Weer van start met Quickscans, maatwerk en loopbaancoaching in de taxi- en touringcarbranche

Sterk aan het Stuur omvat een breed aanbod van activiteiten ter verbetering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de taxi- en touringcarbranche. Sectorfondsen FSO (tour) en SFM (taxi) trekken in dit programma samen op. Van 2019 tot en met 2021 werd het programma met ESF steun uitgevoerd en vanaf april 2022 worden de activiteiten mogelijk gemaakt door subsidie via de MDIEU-regeling.  Linxx voert drie van de 22 activiteiten van Sterk aan het Stuur uit: de Quickscan voor bedrijven, op maat interventie en loopbaan- en ontwikkeltrajecten voor medewerkers. Medewerkers en bedrijven uit de taxi- en touringcarbranche kunnen gratis deelnemen aan de activiteiten van Sterk aan het Stuur.

De adviseurs van Linxx zijn goed bekend met de uitdagingen in de branche en hebben veel ervaring met verandertrajecten: Linxx verzorgt sinds 2019 diverse activiteiten voor Sterk aan het Stuur bij bedrijven en medewerkers in de taxi- en touringcarbranche. Wij voerden sinds de start van Sterk aan het Stuur 34 Quickscans, 16 op maat interventies en 116 loopbaan- en ontwikkeltrajecten uit. Bedrijven uit de taxi- en touringcarbranche kampen met een groot personeelstekort, hoge concurrentie en kleine marges. Medewerkers kennen uitdagingen op het gebied van gezond en fit, door vergrijzing, onregelmatige diensten en veel zittende werkzaamheden. Linxx versterkt organisaties en individuele medewerkers in de branche door de drie activiteiten die wij voor Sterk aan het Stuur uitvoeren.

Quickscan

In een compact traject bestaande uit een scherpe analyse, praktische adviezen en een interventie helpt Linxx bedrijven en medewerkers om een concrete stap te zetten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Bedrijven die eerder meededen aan de Quickscan vertelden ons in de evaluatie:

“Fijn om te kunnen sparren over de toekomst van mijn bedrijf en de dilemma’s die ik in mijn rol als directeur-eigenaar ervaar.”

“Verhelderend om te horen wat er beter kan, maar ook wat er al wel goed gaat. We zijn op de goede weg en weten wat ons te doen staat.”

 “Als ik het vraag in de kantine is iedereen tevreden. Knap dat jullie adviseur toch ook weer nieuwe dingen naar boven weet te halen in het gesprek met onze medewerkers. Deze informatie helpt ons bij het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid”


Op maat interventies

De Quickscan biedt een bedrijf aanleiding en urgentie om actie te ondernemen op de duurzame inzetbaarheidsuitdagingen binnen de organisatie. De op maat interventie zorgt voor concrete actie op een specifieke uitdaging van het bedrijf en wordt samen met het bedrijf bepaald.

Voorbeelden van interventies die we eerder hebben uitgevoerd bij bedrijven in de branche:

– Medewerkersreis: focus op het vinden, binden en behouden van medewerkers. Inclusief handige checklijstjes voor bijvoorbeeld onboarding en periodieke gesprekken.

– Kernwaarden: wat zijn de kernwaarden van jouw bedrijf en hoe kan je deze inzetten om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren? Als voorbeeld hier het eindresultaat van de kernwaardensessie bij Taxi Nelissen: een praatplaat om het gesprek over kwaliteit met medewerkers te starten.

– Workshop inzetbaarheidsgesprekken voor leidinggevenden: hoe voer je het goede gesprek met je medewerkers? Leidinggevenden en medewerkers gaan aan de hand van het instrument werkwiel samen in gesprek over hoe de medewerker in zijn/haar werk zit.

Loopbaan- en ontwikkelgesprekken

Medewerkers uit de branche kunnen bij Linxx terecht voor een laagdrempelig gesprek met een coach. Misschien zit een medewerker even niet zo lekker in zijn werk, of is hij op zoek naar een andere baan. In het traject ondersteunt de coach de medewerker om na te denken over wat hij/zij werkelijk wil in zijn/haar loopbaan, wat een scherpere focus op de eigen doelen oplevert. De medewerker zet in of na het traject ten minste één concrete stap in de ontwikkeling of duurzame inzetbaarheid. Ervaringen van eerdere deelnemers:

Ik vind het erg fijn, om juist nu, voor mezelf helderheid te scheppen in deze onzekere tijd“.

Ik heb er energie van gekregen! Goed om samen het overzicht te maken, ik ga nu zelf aan de slag met coaching, in mijn vrije tijd en straks ook steeds meer in mijn werk.”

Ben je medewerker, HR medewerker of ondernemer in de taxi- en touringcarbranche? Ga dan naar www.sterkaanhetstuur.nl om je voor de activiteiten van Linxx en andere aanbieders aan te melden. Heb je vragen over de Quickscan, de op maat interventie of de loopbaancoaching? Neem dan contact op met ons via 030 231 81 15.