Handboek arbeidsmobiliteit in de regio

Het actief bevorderen van arbeidsmobiliteit is belangrijk. Het zorgt er voor dat werknemers duurzaam inzetbaar zijn en zorgt voor het beter functioneren van organisaties en regionale arbeidsmarkten.  Aandacht besteden aan verandering van functie (doorstroom) of baan (uitstroom) is voor werkgevers en werknemers niet vanzelfsprekend. Werkgevers vinden het lastig: wat gebeurt er als  mijn ‘beste’ medewerkers naar buiten bewegen? Werknemers wachten op echte urgentie: waarom zou ik actief bezig zijn met een volgende stap in mijn loopbaan, als het nu goed gaat en ik het naar mijn zin heb in mijn werk?

Er wordt veel over arbeidsmobiliteit gepraat en daar blijft het vaak bij. Het ‘Handboek arbeidsmobiliteit in de regio’ brengt daar verandering in. Het is een praktisch en handzaam boek dat stap voor stap toewerkt naar arbeidsmobiliteit op regionaal niveau. Het is gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan met twee regionale pilots, in Haaglanden en Noord Veluwe.

Duurzame inzetbaarheid
De pilots zijn door de gezamenlijke productschappen en met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken gestart. Zij wilden intersectorale samenwerking stimuleren om zo organisaties beter te laten functioneren, het personeel duurzaam inzetbaar te houden en de aantrekkelijkheid van de sectoren te vergroten.

Download Handboek Arbeidsmobiliteit