Susan van de Laak

Susan van de Laak

“Asking for help is always a sign of strength”

Michelle Obama

Susan: “Wat ik zie, is dat de wereld  snel gaat. De drang naar digitalisering is  groot. Samenwerkingen veranderen. Dat vraagt veel van medewerkers, maar ook van directieleden en managers. Ik zie dat bestuurders en managers te weinig tijd nemen of krijgen om te kijken naar de toekomst van hun team . Ik breng rust en ruimte om daar wel over na te denken.”

Sinds 2020 is Susan van de Laak betrokken bij Linxx als adviseur. Susan ondersteunt bestuurders van bedrijven en fondsen bij het nadenken over de toekomst van hun organisatie én de mensen die daarbij horen.

Naast haar zelfstandig ondernemerschap werkt Susan als projectleider  KLIMMR. Een samenwerkingsverband met 21 woningbouwcorporaties in de regio Utrecht. Zij zetten zich in voor samenwerkingen op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid.

Susan is een vliegwiel in verandering. Dat doet zij altijd vanuit haar sterke empathisch vermogen. Aan de andere kant denkt zij heel strategisch. “Ik ben goed in het brengen van structuur en bewaar altijd het overzicht.”

Naast haar werk houdt Susan enorm van tekenen en maakte ze illustraties voor het boek Bunnik in Bundel. Vorig jaar liep ze voor de derde keer de Nijmeegse Vierdaagse. Haar liefde voor wandelen zet ze ook in als vrijwilliger in om mensen in Bunnik in beweging te krijgen.