Arbeidsmobiliteit in de regio

Terug naar het overzicht

Linxx levert duurzame mobiliteitstrajecten die ervoor zorgen dat organisaties optimaal gebruik maken van de toegevoegde waarde van hun medewerkers. Linxx adviseert organisaties om te sturen op de ideale in-door en uitstroom van medewerkers. Organisaties kunnen, indien gewenst, daarvoor samen werken met andere bedrijven in de regio. Linxx activeert medewerkers zodat zij duurzaam inzetbaar zijn en blijven in hun huidige functie of gewenste functie binnen of buiten de organisatie.

Verbinden op arbeidsmobiliteit in de regio 

In dit project werd toegewerkt naar een intersectorale en regionale aanpak op het gebied van mobiliteit in de Agrofood & Tuinbouw.

Bestel hier de publicatie of download het onderzoeksrapport waarin grootschalig gekeken werd naar de bewegingen en motivatiefactoren op de arbeidsmarkt in de Agrofood & Tuinbouw. Tijdens dit onderzoek is er voor het eerst op grote schaal gekeken naar mobiliteit op de arbeidsmarkt binnen de agrofood- en tuinbouwsectoren.

De pilots zijn inmiddels afgerond. Doel was om mobiliteit te bevorderen en bedrijven in de arbeidsmarktregio te verbinden op mobiliteitsvraagstukken. Uitgangspunt van de regiopilots is de werkgeversvraag zodat ondernemers de mobiliteit op de arbeidsmarkt kunnen aansturen. Lees meer over 38 baanwissels op onze nieuwspagina.