OR en vakbonden wenden volledige sluiting af

Terug naar het overzicht

De voorgenomen sluiting van Neways in Echt is door OR en vakbonden met ondersteuning van Linxx voorkomen.  De door directie voorgenomen 40 gedwongen ontslagen zijn afgewend.

Neways is producent van elektronische besturingscomponenten en –systemen en opereert vanuit 14 vestigingen over de hele wereld. Neways Electronics Echt (N.E.E.) is met zo’n 100 medewerkers gespecialiseerd in het ontwikkelen, in elkaar zetten en testen van  industriële besturingselektronica.

De directie kwam eind januari met een plan om de vestiging in Echt (Limburg) te sluiten. Het personeel voelde zich overvallen. Hun bedrijf had door de jaren heen een stabiel, positief bedrijfsresultaat. Echt was niet het slechtste jongetje van de klas. Na overleg met vakbonden gaf de OR opdracht aan Linxx om nut & noodzaak te toetsen en te zoeken naar alternatieven. In onze berekeningen zou sluiting van Echt voor Neways maximaal de helft van de door de directie aangegeven kostenbesparingen opleveren. Maar als daarmee de helft van de huidige omzet van Echt op termijn zou verdwijnen, bleef er helemaal niets van over. Met het overzetten van R&D naar andere locaties, liep Neways het risico om engineers te verliezen. Met als gevolg: op termijn een flink verlies van klanten en omzet.

De OR vond overplaatsing onvermijdelijk, maar adviseerde de directie wel om de afdeling Research & Development in Echt te handhaven. Aan alle medewerkers die in Echt hun werk verliezen is een passende functie aangeboden in een andere vestiging van het bedrijf.