Bijna helft minder ontslagen bij Mebin

Terug naar het overzicht

Linxx begeleidde de Ondernemingsraad van Mebin in sneltreinvaart (binnen 2 weken) naar een advies aan de directie. Resultaat: De oorspronkelijk geplande 40 ontslagen werden gereduceerd tot 23.

Inhuur en overuren

Mebin verkoopt, produceert en transporteert betonmortel voor de Nederlandse markt. Door tegenvallende afzet en bedrijfsresultaten wilde de directie het tij keren door 40 van de circa 300 arbeidsplaatsen te schrappen. De ondernemingsraad vroeg zich af of dat wel noodzakelijk was en schakelde Linxx in. “Er werd namelijk nog steeds extern personeel ingehuurd en er werden veel overuren gemaakt”, vertelt Carolien Hoogeland die betrokken was bij de begeleiding. Samen met John Miltenburg onderzocht zij of de geldende cao mogelijkheden biedt om ontslagen te voorkomen door de werktijden te flexibiliseren. De afdeling logistiek werd specifiek onder de loep genomen. John en Carolien spraken met planners en managers en kregen meer inzicht in de roostering, inhuur, overwerk en afzet.

Flexibele werktijden

Voordat de directie haar adviesaanvraag aan de OR voorlegde had de directie, in overleg met de vakbonden, geprobeerd de cao open te breken om flexibele werktijden, in de vorm van jaarroosters te kunnen introduceren. Maar flexibel werken stuitte op veel verzet. Uiteindelijk kwam Linxx in opdracht van de OR en na overleg met FNV Bouw tot de conclusie dat de geldende cao meer mogelijkheden tot flexibilisering had, dan Mebin gebruikte.
Maar om deze mogelijkheden te kunnen benutten moest Mebin wel met roosters gaan werken. Daardoor kunnen medewerkers de ene dag 6 uur en de andere dag 9 uur werken. Op die manier verminderen de overuren en de inhuur. Aanvankelijk wilde het bedrijf daar niet aan. Deze bezwaren werden pas weggenomen toen bleek dat de roosters slechts 1 week van tevoren hoefden te worden opgesteld. En dat ze tot 1 dag van tevoren zelfs nog konden worden aangepast aan onvoorziene omstandigheden. Dankzij deze ingreep behouden 17 chauffeurs hun baan. John: “Het was een bijzonder intensief traject. Ik ben trots dat we in zo’n korte tijd, samen met de OR en de vakbonden, zo’n mooi resultaat hebben behaald.”